חברת איירבוס מתכננת להפיח ״חיים חדשים״ בפרוייקט ה-A380 באמצעות הסבה של אחד ממטוסי הניסוי לפרוייקט ניסוי חדש שיבחן שימוש בדלק מימן במנוע מטוסים. מטוס ה-A380 הספציפי שנבחר למשימה זו נושא את מספר הרישום MSN1 והוא למעשה הראשון שייצרה חברת איירבוס.

מטוס הסופרג׳מבו המדובר יקבל את השם השיווקי ״ZEROe Demonstrator״. כאשר  ZEROe זה שם הפרוייקט של חברת איירבוס עם המטרה לייצר מטוס נוסעים ללא פליטת מזהמים עד שנת 2035.

ראש פרויקט ZEROe Demonstrator מסביר את הבחירה במטוס ה-A380 לפרויקט זה: ״מטוס ה-A380 הוא המעבדה המוטסת המושלמת לבחינת פלטפורמות חדשות מונעות מימן״ כמו כן ציין כי ״הוא פלטפטמרה אמינה, בטוחה וגמישה שיכולה לאחסן כמות גדולה של כלים שיהיו דרושים במהלך טיסות הניסוי לטיסות הניסוי לניתוח הביצועים של מנועי המימן״.

הפרוייקט יתבצע בשיתוף פעולה של יצרנית המטוסים עם חברת CFM שהיא ספקית המנועים הגדולה בעולם למטוסים נוסעים.

לטובת הפרויקט ישתמשו במטוס ניסוי מדגם A380 אשר יצויד במיכלי מימן נוזלי. יצרנית המטוסים תהיה אחראית לספק את מטוס הניסוי וכן תפקח על טיסות הניסוי. CFM מצידה תשדרג את חלקי המנוע השונים בכדי שיוכלו לפעול על מימן. כפי שניתן לראות בתמונות הדגמה, המנוע שיישמש לניסוי יותקן בחלקו האחורי עליון של המטוס, מחוץ לתא הנוסעים. זאת במטרה לנטר את פליטת המזהמים מהמנוע הזה, בנפרד מאלו של המנועים המשמשים להטסת המטוס. כמובן שלפני טיסות הניסוי יעשו בדיקות מקיפות של המטוס על הקרקע.

פרוייקט ZEROe Demonstrator
מטוס A380 יקבל את התואר ZEROe Demonstrator