בעוד תנועת הנוסעים הבינלאומית מישראל ואליה בהתאוששות אך עדיין רחוקה מנתוני שנת 2019, מתברר כי בטיסות הפנים ארציות חל זינוק עצום במספר הנוסעים באפריל בהשוואה לנתוני אפריל 2019.

על פי הדו״ח של רשות שדות התעופה במהלך חודש אפריל טסו בטיסות פנים ארציות 66,814 נוסעים, נתון הגבוה ב25% ממספר הנוסעים שטסו באפריל 2021 וגבוה ב-173 אחוזים ממספר הנוסעים שטסו בטיסות פנים בחודש אפריל 2019.

הנתונים מלמדים כי בחודש אפריל בוצעו 858 טיסות פנים ארציות, בהשוואה ל-757 טיסות פנים באפריל 2021 ו-448 טיסות פנים באפריל 2019.

בחלוקה לפי חברות תעופה מתברר כי ארקיע עדיין שולטת בשוק טיסות הפנים. החברה הטיסה 60.66% מכלל הנוסעים בטיסות הפנים ארציות ואת השר הטיסה חברת ישראייר.