חודש מאי השנה עקף את חודש מאי 2019 במספר הישראלים שיצאו לחו״ל. כך עולה מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

על פי הנתונים, בחודש מאי נרשמו 698.3 אלף יציאות של ישראלים לחו״ל לעומת 656 אלף בחודש מאי 2019. 88% מיציאות הישראלים לחו״ל היו דרך האוויר.

משבר הקורונה הביא לשפל חסר תקדים בממדי התיירות בכל העולם ומספר יציאות הישראלים לחו״ל שרשם גידולים מרשימים בשנים שלפני המשבר והגיע ל-9.2 מיליון בשנת 2019, צנח ל-1.5 מיליון בשנת 2020 ושלושה מליון ב-2021. בחודש מרץ השנה נרשמה התאוששות במספר יציאות הישראלים לחו״ל ומגמת ההתאוששות נמשכה גם בחודשים אפריל ומאי. זאת כאשר בחודש מאי מספר היציאות, כאמור, היה גבוה מאשר בחודש המקביל בשנת 2019.

על פי נתוני הלמ״ס, מתוך 698.3 אלף הישראלים שיצאו לחו״ל 611.7 עשו זאת דרך האוויר, 72.5 אלף דרך היבשה מהם 53.4 אלף במעבר טאבה למצרים והשאר במעברי הגבול לירדן. בנוסף, 11.4 אלף נוסעים יצאו מהארץ בהפלגות.

מנתוני הלמ״ס עולה עוד כי מתוך כלל הישראלים שיצאו לחו״ל בחודש מאי כ-4% היו ישראלים שמתגוררים בחו״ל והגיעו לביקור מולדת.