ענף התעופה צפוי לסיים את שנת 2022 עם הפסד של כ-9.7 מיליארד דולר בלבד. כך על פי התחזית המעודכנת של ארגון התובלה האווירית IATA, כפי שנמסרה הבוקר עם פתיחת הכנס השנתי של הארגון בדוחא, קטאר.

התחזית הקודמת לשנת 2022, שפורסמה לפני 8 חודשים צפתה הפסד של 11.6 מיליארד דולר. אולם היא עודכנה בשל החזרה המהירה לפעילות והצפי שכבר השנה חברות התעופה בצפון אמריקה יצליחו להגיע לרווחים של כ-8.8 מיליארד דולר.

״חברות התעופה עמידות, אנשים טסים במספרים יותר ויותר גדולים ויש פעילות מטענים טובה,״ אומר מנכ״ל IATA, ווילי וולש ומוסיף: ״ההפחתה בהפסדים היא תוצאה של עבודה קשה שנועדה לשמור על העלויות ולהחזיר את התעשייה לרמה נורמלית. יחד עם זאת, עלויות גבוהות של מחירי הדלק צפויות להישאר לזמן מה ולכן הרווחיות של החברות תהיה תלויה בבקרה מתמשכת הכוללת את כל שרשרת הפעילות החל מהספקים, נמלי התעופה, שרותי האוויר ועוד.״

על פי התחזית של IATA, הכנסות תעשיית התעופה צפויות להגיע השנה ל-782 מליארד דולר, גידול של 54.5% בהשוואה לשנת 2021 וכ-93.3% מההכנסות שהיו בשנת 2019. מספר הטיסות השנה צפוי להסתכם ב-33.8 מיליון טיסות שמהווה 86.9% ממספר הטיסות בשנת 2019. פילוח ההכנסות של תעשיית התעופה העולמית מציג מספרים מעודדים. הכנסות מנוסעים צפויות לעמוד על כ-498 מיליארד דולר, יותר מכפול מההכנסות בשנת 2021. מספר הנוסעים יגדל ב-97.6% ויגיע ל-3.8 מיליארד. בנוסף, אף שבענף המטענים צפויה ירידה קטנה והוא ייצר הכנסה של כ-191 מיליארד דולר, פחות מ-204 מיליארד שהיו בשנה שעברה אך כמעט כפול מ-100 מיליארד דולר שהושגו בשנת 2019.

הוצאות חברות התעופה יגדלו השנה ב-44% בהשוואה לשנה שעברה ויעמדו, על פי התחזית, על סכום של 796 מיליארד דולר. זאת כאשר סעיף הדלק מהווה את סעיף העלויות הגבוה ביותר ומסתכם בכ-24% מכלל עלויות התפעול. המלחמה באוקראינה שומרת על מחירי דלק גולמי גבוהים. בנוסף, השקעות חסרות תקדים בתחום בתי הזיקוק כדי להגדיל את הקיבולת עשויות לגרום למחירים גבוהים גם בשנה הבאה.

תחום אחר שמשפיע על הוצאות חברות התעופה הוא השכר. במדינות שבהן ההתאוששות הכלכלית מהמגיפה היתה מהירה ושיעור האבטלה נמוך מורגש מחסור בעובדים מיומנים והדבר עשוי לתרום ללחץ כלפי מעלה על השכר. התחזית של IATA מעריכה כי הוצאות השכר יגיעו ל-174 מליארד דולר, עליה של 7.9% בהשוואה לשנה הקודמת ואינה פרופרוציונלית לגידול של 4.3% בלבד בסך המשרות.

נראה כי הזמן הדרוש לגיוס, הכשרה, השלמת בדיקות אבטחה/רקע וביצוע תהליכים נחוצים אחרים לפני שהצוות “מוכן לעבודה” מהווה כיום אתגר עבור התעשיה. במקרים מסוימים, עיכובים בהעסקה עשויים להוות מגבלה על היכולת של חברת התעופה לענות על ביקוש הנוסעים.

השפעת המלחמה באוקראינה על התעופה מחווירה בהשוואה לטרגדיה ההומניטרית המתחוללת שם. התחזית מניחה שהמלחמה באוקראינה לא תסלים מעבר לגבולותיה. בין ההשפעות השליליות הרבות של ההסלמה על עולם התעופה ישנן עליית עלויות הדלק והפחתת הביקוש עקב ירידה בסנטימנט הצרכנים.

השוק הבינלאומי הרוסי, אוקראיני, בלארוס ומולדובה היוו 2.3% מהתנועה העולמית בשנת 2021. בנוסף, כ-7% מתעבורת הנוסעים הבינלאומית עברה בשנת 2021 במרחב האווירי הרוסי. סגירתו של מרחב זה גורמת כעת למפעילים רבים עלויות גבוהות בשל צורך לשנות את נתיבי הטיסה.

לעומת זאת בכל הקשור למטענים קצת פחות מאחוז מתעבורת המטענים העולמית מקורה ברוסיה ואוקראינה או עוברת דרך רוסיה. ההשפעה הגדולה יותר היא בתחום המטענים הכבדים, שבו רוסיה ואוקראינה הן המובילות בשוק.