מליאת הכנסת אישרה היום (ב’) בקריאה ראשונה את הצעת החוק של סגן רה”מ ושר המשפטים גדעון סער להקמת מרכז לאומי שתפקידו לאבחן את נתוני הנוסעים הנכנסים לישראל או היוצאים ממנה, שתקושר עם מערכות דומות במדינות חוץ.

הנתונים הנאספים מקודדים בקוד המכונה PNR (Passenger Name Record) המוצמד לנוסע מסויים ולהזמנה מסויימת. נתונים אלו מאפשרים מידע מהימן ומיידי אודות נוסעים, וממשלת ארצות הברית מתנה את הצטרפותה של ישראל לרשימת המדינות המשתתפות בתכנית הפטור מויזה בהקמת מערכת להנפקת קוד PNR כזה בישראל.

מדובר במידע שנמסר על ידי הנוסע במהלך הזמנת כרטיס טיסה, ונאסף על ידי חברות התעופה כחלק ממהלך העסקים הרגיל שלהן. מעבר לכך שהקמת המאגר תקדם את הפטור מויזה לישראלים המבקשים לבקר בארצות הברית, המידע אשר יועבר למרכז הלאומי שיוקם ברשות המסים, ישמש את רשויות המדינה לצורך מאבק בטרור ובפשיעה חמורה; לטובת שיפור אבטחת התעופה האזרחית; לטיוב הליכי ביקורת הגבולות ומאבק בהגירה בלתי חוקית; ולצורך שמירה על בריאות הציבור מפני התפשטות מגפות.

התשתית הצפויה למערכת כזו צפויה להיות כזו שתאפשר איסוף הנתונים למאגר מידע אחוד בישראל ממנו יוכלו גופי הביטחון השונים לשאוב מידע בהתאם להרשאות ולצרכים שלהם.

החוק המוצע תואם את התקנים הבינלאומיים שהתגבשו במדינות העולם שנוקטות בפרקטיקה דומה – לעניין סוג המידע, השימושים המותרים בו וההגנות הקבועות בחוק לצורך שמירה על פרטיות המידע. אישור החוק יציב את ישראל בשורה אחת עם עשרות מדינות בעולם המערבי האוספות את אותם הנתונים לטובת מטרות אלה.