בהודעה של חברת אל על לבורסה היום, הודיעה החברה כי היא נמצאת בתהליך של בחינת חלופות למתווה הפעילות הקיים בקשר לפעילות המטען שלה. בין היתר, הציגה את האפשרויות של הצטיידות במטוס מטען בחכירה יבשה או אף בבעלות. כיום מפעילה אל על שירותי מטען בעיקר על גבי מטוסי נוסעים, לצד הטסת מטענים במטוס איירבוס A300 בן 30 בחכירה רטובה מחברת San Marino Executive Aviation.

כזכור, רשות התעופה האווירית (רת״א) הודיעה לאל על כי החל מיום 17 באוקטובר 2022, תנאי הרישיון המסחרי של החברה יתוקנו כך שתבוטל האפשרות של החברה ברישיון לספק שירות של הובלת מטען באמצעות מטוסי מטען ייעודיים (All Cargo). הסיבה שהציגה רת״א היא כי מאז חודש יולי 2019 החברה איננה מחזיקה בשני מטוסי מטען ייעודיים בבעלות או בחכירה יבשה, כפי שנדרש על פי תקנות הטיס.

בהודעת אל על לבורסה צוין, כי בהתאם למכתב רת”א, החברה תוכל לבקש לתקן את התוספת לרישיון המסחרי שלה פעם נוספת אם וכאשר תחדש את ההובלה העצמית שלה במטוס מטען ייעודי All Cargo, עוד ברבעון זה או בכל מועד אחר. נכון לעכשיו לא ידוע אילו דגמי מטוסים בוחנת חברת אל על לטובת מטוסי מטען ייעודיים ברכישה או חכירה.

יצוין, כי בתחילת חודש באוקטובר 2022, פורסמה טיוטת תיקון לתקנות הטיס אשר במידה ותאושר, תאפשר לחברות תעופה להחזיק במטוס מטען אחד בבעלות או בחכירה יבשה, לצורך קבלת רישיון הפעלה מסחרי להובלת מטען. זאת, במקום הדרישה של שני מטוסים, כפי שתקנות הטיס מחייבות כיום.

כזכור, ההסכם של הנהלת אל על עם ועד הטייסים כלל סעיף המאפשר לחברה להמשיך להפעיל טיסות במטען בחכירה רטובה. זאת בזמן שארבעה מטוסי 777 מתוך שישה כרגע נמצאים ללא שימוש, מתוכם שניים צפויים לחזור לשירות ולהצטרף לשני מטוסי 777 שפועלים כיום בשירות טיסות נוסעים.

יוזמה זו מצטרפת למספר יוזמות התחדשות של החברה לאחרונה, כולל המהלך לחידוש מטוסי ה-777, לצד בחינת האפשרות לרכישת מטוס 787 דרימליינר נוסף וכן מטוסי 737 חדישים.

החברה מציינת בהודעתה לבורסה כי תיקון תנאי הרישיון המסחרי של החברה, כאמור, אינו צפוי להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה העסקיות של החברה.

תמונה בכותרת: Pieter van Marion.