חברת ארקיע היא חברת התעופה המובילה בטיסות פנים ארציות מנתב״ג לנמל התעופה באילת (רמון), אבל נתח השוק שלה צנח בשלוש השנים האחרונות.

כך עולה מנתונים של רשות שדות התעופה. הנתונים מלמדים גם כי מספר הטסים ממרכז הארץ לעיר הדרומית נמוך בחודש ספטמבר האחרון מאשר בספטמבר 2019, אבל גבוה במצטבר בחודשים ינואר-ספטמבר 2022 מאשר באותה תקופה בשנת 2019.

מהדו״ח של רשות שדות התעופה עולה כי בחודש ספטמבר טסו בטיסות פנים ארציות מסחריות 68,573 נוסעים בהשוואה ל-85,567 נוסעים שטסו בטיסות פנים בחודש ספטמבר 2019. לעומת זאת במצטבר בחודשים ינואר-ספטמבר 2022 טסו בטיסת פנים 575,060 נתון המלמד על גידול של כשבעה אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

הנתונים מלמדים עוד כי נתח השוק של ארקיע בחודש ספטמבר בטיסות פנים עמד על 62.9% ושל ישראייר על 37.09%. זאת לעומת נתח שוק של 73.36% שהיה לארקיע בחודש ספטמבר 2019 ונתח של 26.61% לישראייר.

במצטבר מתחילת השנה בחודשים ינואר-ספטמבר 2022 עמד נתח השוק של ארקיע בטיסות פנים על 61.24% ושל ישראייר על 38.59%. זאת לעומת נתח שוק של 71.11% שהיה לארקיע בטיסות פנים בינואר-ספטמבר 2019 ונתח של 28.42% שהיה לישראייר באותה תקופה.

נתון נוסף בדו״ח של רש״ת מלמד על המשך הירידה בנתח השוק הבינלאומי המצטבר של שלוש חברות התעופה הישראליות בעשור האחרון. בעוד בחודשים ינואר-ספטמבר 2013 נתח השוק המצרפי של שלוש החברות (אלעל, ארקיע וישראייר) עמד על 38.11%, בתקופה המקבילה בשנת 2019 עמד נתח השוק המצרפי שלהן על 31.19% ואילו בינואר-ספטמבר 2022 עמד נתח השוק המשותף שלהן בטיסות בינלאומיות על 30.47 אחוזים.

יחד עם זאת הנתונים מלמדים כי בעוד נתח השוק של אלעל בטיסות בינלאומיות ממשיך להציג ירידה לאורך השנים ובעשור האחרון צלל מ-31.69% ל-21.95%  וגם נתח השוק של ארקיע ירד בתקופה זו מ-4.2% ל-3.91%, הרי נתח השוק של ישראייר בעשור האחרון זינק ב-213.55% מ-2.14% ל-4.57 אחוזים.