שדה התעופה של בריסל מפרסם את תעריפי אגרות הפעילות בשדה לחמש השנים הבאות. בקביעת תעריפי האגרות הפעם ניתן דגש על מיסוי יתר של מטוסים רועשים או מזהמים אשר ישלמו עד פי 20 ביחס למקביליהם הנקיים או שקטים יותר מהדור החדש. התעריפים החדשים נקבעו לתקופה שבין 1 באפריל 2023 ל-31 במרץ 2028.

קשה שלא להקביל את המהלך למהלך תמוה למדי שיזמה רשות שדות התעופה לאיסור על נחיתת מטוסים ארבע מנועיים בנתב״ג. בעוד המטרה הייתה דומה, להפחית רעש וזיהום בשדה ובסביבתו, בבריסל בחרו בשיטה של תמריצים שיוצרת מגמת שינוי לאורך זמן על פני פתרון מיידי. מאז כבר הוציאה נתב״ג הודעת הבהרה המאפשרת לכל הנוגעים בדבר להביע את הסתייגותם לפני קבלת החלטה סופית בנושא.

את שדה התעופה בבריסל מפעילה חברת ״Brussels Airport Company״. החברה גובה אגרות מחברות התעופה הפועלות בשדה על מנת לממן את הפעילות השוטפת שלו ולספק שירות לנוסעים ולחברות התעופה הפועלות בשדה. התעריפים נקבעים לתקופה של חמש שנים, לאחר התייעצות עם חברות התעופה ובפיקוח הרגולטור המקומי.

בקביעת התעריפים החדשים מבקשים בשדה התעופה בבריסל לתת לחברות התעופה תמריץ משמעותי להפעיל בנמל התעופה מטוסים מודרניים מהדור החדש, שנחשבים שקטים יותר ומזהמים פחות. בשנת 2016 הכניסו בבריסל מרכיב סביבתי בקביעת גובה האגרות של חברות תעופה. על פי דיוח של שדה התעופה, שיעור הטיסות המופעלות על ידי מטוסים בקטגוריות הרועשות ביותר בנמל ירד פי שלושה, והגיע לנתח נמוך של 5% מכלל הטיסות בשדה.

מאז 2016 משלמים המטוסים השקטים שפועלים בבריסל אגרות נמוכות יותר עד פי שלושה מהמטוסים הרועשים ביותר. בתעריפים החדשים, הרכיב הסביבתי קיבל משקל משמעותי יותר כעת, כך שהמטוסים הכי רועשים ומזהמים ישלמו עד פי 20 יותר ממטוסים מודרניים שנחשבים שקטים יותר ופחות מזהמים.

בשדה התעופה בבריסל מטוסים מחולקים לשמונה קטגוריות רעש. חלקן של הטיסות המופעלות על ידי מטוסים בשלוש הקטגוריות הרועשות ביותר בנמל התעופה של בריסל ירד בשנים האחרונות, מ-16% בשנת 2016 ל-5% בלבד בשנת 2022. בנוסף, חלקן של הטיסות במטוסים בשלוש הקטגוריות השקטות ביותר גדל מ- 20% בשנת 2016 עד 31% בשנת 2022. המשמעות היא שכיום כמעט 1 מכל 3 טיסות כבר מופעלת באמצעות מטוסים  חדישים. עם החיובים החדשים, נמל התעופה של בריסל רוצה לתת לחברות התעופה תמריץ גדול עוד יותר להשקיע עוד יותר במודרניזציה של הצי שלהן.