איגוד הטייסים הישראלי העביר היום פנייה דחופה של יו״ר האיגוד לשר המשפטים יאיר לוין ולשרת התחבורה מירי רגב המתריע מפני הסכנות שבקידום חוק החסינות שמקדמת מפלגת עוצמה יהודית.

על פי מכתבו של יו״ר האיגוד, לחוק החסינות משמעות ״חמורה, מרחיקת לכת ומיידית״ על צוותי האוויר הישראליים מכלל חברות התעופה. בתוך כך, צוין כי ההגנה המשפטית לה זוכים צוותי האוויר האזרחיים, שרבים מהם כמובן שירתו ביחידות צה״ל, נובעים מעצמאות מערכת המשפט בישראל ועל חובת החקירה הקיימת בישראל כיום כאשר יש צורך בכך.

עוד במכתב מצוין בפירוש כי מתן חסינות גורפת עשויים להעביר את חובת החקירה לבית הדין הבינלאומי ובכך להעמיד את צוותי האוויר ב״סיכון שלא לצורך בחשיפה מוגברת לדרישות חקירה כאלו בעולם כולו. מן הסתם לצוותי אוויר סיכון מוגבר שכן כחלק מתפקידם הם נוחתים ושוהים במדינות רבות, שאין להם שליטה על בחירתם.

בטור שכתב במעריב מרחיב יו״ר האיגוד ומסביר כי: ״עד היום הדין הנוהג בישראל הוא כי המדינה היא זו שתחקור ותחליט אם פעולה מבצעית כלשהי בוצעה שלא בהתאם לדין, לערכי השירות ולמשמעת. חובת הדין הישראלי לחקור חשובה ביותר ומעקרת את החובה הבינלאומית לחקור בעצמה. בית הדין הבינלאומי אומר למעשה כי אמות המידה של בתי הדין בישראל אשר חקרו את האירוע מספקות אותם ולכן נפרשת על כולנו אותה הגנה משפטית בינלאומית.״

המסרים של יו״ר איגוד הטייסים דומים למעשה לאלו שניסחה היועצת המשפטית לממשלה- “הצעת החוק חושפת את הפועלים מטעמה של המדינה לאפשרות שיקודמו הליכים משפטיים – פליליים ואזרחיים, הן בערכאות בין-לאומיות כדוגמת בית הדין הפלילי הבין-לאומי והן במדינות זרות, אשר פועלות גם הן לאורו של עקרון הדומה במהותו לעקרון המשלימות של בית הדין. במובן זה, ובניגוד לתכליתה, ההצעה עלולה דווקא להסב נזק לאנשי כוחות הביטחון בכך שתחשוף אותם להליכים פליליים או אזרחיים נגדם בחו”ל”.

בעקבות המלצת היועמ״שית, לפני כשבוע הוחלט על דחיית ההצבעה על החוק בכשבוע.

תמונה: דני שדה