חברת ישראייר גרופ הודיעה היום לבורסה כי דירקטוריון החברה אישרו שורה של החלטות הממשיכות את תהליך הידוק הזהות בין חברת ״ישראייר גרופ״ לחברת הבת שלה ״ישראייר תעופה ותיירות״. כחלק מניסיון החיבור בין החברות הוחלט, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, למנות מספר נושאי משרות בחברת הבת לתפקידים דומים בחברת האם.

בחברת ישראייר גרופ הוחלט למנות את אורי סירקיס למנכ״ל חברת ישראייר גרופ, בנוסף לכהונתו כמנכ״ל חברת הבת ישראייר תעופה ותיירות.

בבעלות חברת ישראייר גרופ נמצאות מספר חברות מעולמות תוכן שונים כמו תחזוקת מטוסים ושיווק ומכירה של חבילות נופש לקהלים שונים. על פי אתר האינטרנט של ישראייר בין החברות:

  • נתור- טיולי איכות
  • SUMMER COOL
  • טיילת טרוול- תיירות בוטיק ליוון
  • בשביל הזהב
  • CRUISE TOUR
  • TIK TIK
  • SKI DEAL
  • PTC
  • BIRD AVIATION
  • דיזנהאוז תיירות נכנסת

בהודעה צוין כי תנאי הגמול של מר סירקיס צפויים להישאר דומים למצב הקיים. השכר של מר סירקיס ימשיך לעמוד על 117.8 אלף ש״ח. עם זאת, בכפוף לעמידה ביעדים, יהא זכאי למענק שנתי של עד לגובה של 18.5 משכורות (במונחי עלות מעביד). בנוסף, יוקצו למנכ״ל 3,072,642 כתבי אופציה הניתנים למימוש למספר זהה של מניות רגילות של החברה בתמורה למחיר מימוש של 112 אגורות (12.1 ש”ח) לכתב אופציה. זאת בזמן שהמניה עומדת על סכום של כ-149.3 ש״ח.

בנוסף הודיעה חברת ישראייר על עדכון תנאי התגמול של חברי דירקטוריון, מינוי סמנכ”לית הכספים של חברת הבת, הגב’ לי מארי טמסוט, כסמנכ״לית הכספים של החברה האם ומינוי עו״ד חן רייטר, היועצת המשפטית הראשית ומזכירת חברת הבת, כיועצת המשפטית הראשית וכן מזכירת חברת האם.

תגובה

Comments are closed.