חברה התעופה ישראייר הודיעה היום על התקדמות במשא ומתן לרכש חברת התעופה הצ׳כית Smartwings למול בעלת המניות הסינית של החברה.

בדיווח לבורסה הודיעה היום חברת ישראייר כי חברת Co Group CITIC China פרסמה הזמנה להציע הצעות לרכש חברת התעופה סמארטווינגס, כחלק מדרישותיה הרגולטוריות. החברה הסינית מחזיקה באמצעות חברות בבעלותה המלאה ומקום התאגדותן בסין ב-49.92% מההון המונפק והנפרע של חברת התעופה Smartwings.

במסגרת ההזמנה, ישראייר תדרש להגיש עד ליום ה-27 ביוני 2023 הצעה למתווה המעודכן של העסקה לרכישת השליטה בחברת התעופה הצ׳כית, וכן להפקיד פיקדון לטובת בעלת המניות הסינית בסך של כ-500 אלפי אירו. זאת בהמשך למשא ומתן המתקיים בין בעלי מניות Smartwings לבין ישראייר.

במקביל מודיעה ישראייר כי היא ממשיכה במשא ומתן מול בעלי המניות הסינים ובעלי המניות הצ’כים, מר רומן ויק ומר איזי שימאני, אשר מחזיקים באמצעות חברות שבבעלותם ביתרת ה-50.08% מההון של Smartwings. מטרת המשא ומתן היא הגעה להסכמות בדבר כלל תנאי העסקה וחתימה על הסכם רכישת מניות מלא ומחייב. בישראייר מדגישים כי טרם פרסום ההזמנה על ידי בעלת המניות הסינית, דירקטוריון Smartwings אישר לבעלת המניות הסינית להתקדם במשא ומתן לרכישת המניות של סמארטווינגס שבבעלות סינית על ידי ישראייר.

המורכבות של העסקה המדוברת נוגעת לעובדה ש-51% מההון המונפק והנפרע של Smartwings מוחזק על ידי חברות הנמצאות בהחזקתם של אנשי עסקים פרטיים (מר רומן ויק ומר איזי שימאני), המהווים דבוקת שליטה. זאת כאשר 49% נוספים מוחזקים על ידי חברות המוחזקות, בשרשור סופי, על ידי משרד הכלכלה של סין.

כזכור, בחודש מאי האחרון חלה התקדמות משמעותית אז הודיעה חברת ישראייר כי היא קיבלה ״אינדיקציה חיובית מבעלי מניות Smartwings לגבי התקדמות חברת הבת בעסקה לרכישת השליטה ב-Smartwings״.

כפי שצוין בעדכון האחרון שלנו בנושא, בהודעותיה הקודמות של ישראייר לבורסה היא הדגישה כי ככל הידוע לה, הצעתה היא אינה ההצעה היחידה אשר הוגשה במסגרת המכרז לטובת רכישת חברת Smartwings. בהודעה האחרונה ממאי ובהודעה מהיום הושמטה ההערה הזו ונכון לעכשיו לא ידוע האם המשמעות של הסרת ההערה הנ״ל היא שישראייר נותרה המתמודדת היחידה במכרז.

במקביל, חלה התפתחות בקבוצת סמארטווינגס שבבעלותה גם חברת התעופה הלאומית של צ׳כיה, Czech Airlines (או בקיצור CSA). חברת התעופה הצ׳כית, שפועלת כיום באמצעות שני מטוסי איירבוס A320 ישנים, הודיעה על חכירה של ארבעה מטוסי איירבוס A220 לצי החברה, במטרה לבנות מחדש את רשת הטיסות של החברה שפשטה רגל בשנת 2021.

סה״כ מחזיקה קבוצת סמארטווינגס, כולל שלוש חברות הבת בהונגריה, פולין וסלובקיה וחברת CSA ב-47 מטוסים, מהם 43 מטוסי בואינג 737 וארבעה מטוסי A320.

תגובה
  1. מאיפה יש כסף לרכישה של חברה עם 47 מטוסים ? האם המטוסים אינם חלק מהרכישה ?

Comments are closed.