רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה כי החל מהחודש (יולי 2023) דרכונים שיונפקו במשרד הפנים יועברו לבית האזרחים באמצעות נקודות חלוקה של חברת ההפצה HFD.

רשות האוכלוסין רוצה לקהל על האזרחים במעט את תהליך הנפקת דרכון חדש. לאור זאת הודיעו ברשות כי החל מה-2.7.23, כל הדרכונים שיונפקו בלשכות האוכלוסין ישלחו לאזרחים באמצעות חברת ההפצה HFD. האיסוף של הדרכונים ייעשה בנקודות החלוקה של חברת המשלוחים הפרוסות ברחבי הארץ. זאת, במקום שילוח לסניפי דואר כפי שנעשה עד כה.

עם הגשת הבקשה לדרכון בלשכת רשות האוכלוסין, יקבלו האזרחים הודעת סמס על כך שהבקשה התקבלה. מאוחר יותר, כאשר הדרכון יהיה מוכן, תישלח הודעת סמס נוספת מחברת ההפצה עם פרטי נקודת החלוקה הקרובה לכתובתו של הנמען.

ביום חמישי האחרון נחתם פרוייקט ״מרתון דרכון״ של משרד הפנים. כזכור, במסגרת ימי המרתון נסגרו ארבע הלשכות הגדולות להנפקת דרכונים בלבד באופן מרוכז. המטרה הייתה לפתוח את הפקק שנוצר בביקוש להנפקת דרכונים.

רשות האוכולסין הודיעה כי במסגרת 35 ימי המרתון קיבלו 230,437 איש שירות בארבע הלשכות הגדולות (תל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע) ובמרכז להנפקת הדרכונים בבני ברק. רק ביום האחרון של הפרוייקט קיבלו שירות בארבע הלשכות הגדולות ובמרכז להנפקת דרכונים בבני ברק 7,764 מבקשי דרכון.

החל מהשבוע חזרו ארבע הלשכות הגדולות לפעילות סדירה ושעות קבלת הקהל חזרו להיות סדירות כמפורסם באתר הרשות, כאשר שירות לקבלת דרכון או תעודת זהות ביומטריים יינתן בתיאום תור בלבד. המרכז להנפקת דרכונים ביומטריים בבני ברק ממשיך בפעילותו.

כמו כן, ברשות האוכלוסין הודיעו כי בעקבות מרתון דרכון, התפנו תורים רבים לחודשים הקרובים.