בהמשך למשא ומתן המתמשך של חברת ישראייר לרכישת חברת התעופה הצ׳כית סמארטווינגס, כעת מעדכנים בישראייר על מתווה חדש לרכישה השליטה בחברה.

על פי דיווח עדכני של חברת ישראייר לבורסה מהיום, נציגי ישראייר ובעלי מניות חברת התעופה Smartwings הסכימו להאריך את המועד האחרון להשלמת המשא ומתן בדבר רכישת השליטה בחברת התעופה הצ׳כית ובחברות הבנות שלה על ידי ישראייר ב-180 ימים, שתחילתם ביום 4 באוגוסט 2023.

כמו כן, בישראייר מעדכנים על מתווה מעודכן לרככישת השליטה בחברת סמארטווינגס. על פי המתווה המעודכן שהוצג לבורסה, ישראייר תרכוש שליטה ב-Smartwings, כולל אחזקה של מעל ל-50% מהחברה. זאת לעומת המתווה הקודם שכלל רכישת מלוא ההון המונפק והנפרע (100%) של Smartwings. כמו כן, תרכוש ישראייר החזקה בחברות הבנות של Smartwings, כולל חברת התעופה הלאומית הצ’כית Czech Airlines CSA, אשר נכון להיום סמארטווינגס מחזיקה ב-30% ממניותיה.

כמו כן, ישראייר הודיעה כי הצדדים במו״מ גם על מועד קבלת השליטה של ישראייר ב-Smartwings וכן בחברות בהן ישראייר תחזיק. עוד מעדכנים בישראייר כי, המתווה המעודכן ידרוש מהם לבצע בדיקות נאותות נוספות לחברות אשר עשויות להתווסף למתווה המעודכן.

תחת קבוצת סמארטווינגס ישנם 5 חברות תעופה: סמארטווינגס וארבע חברות בת בהונגריה, צ׳כיה פולין וסלובקיה. סך הכל מחזיקות החברה בקבוצה ב-50 מטוסים, מהם 44 מטוסי בואינג 737 ושישה מטוסי A320. בין היתר מחזיקה הקבוצה גם בחברת התעופה הלאומית של צ׳כיה, Czech Airlines (או בקיצור CSA) שהיא אף חברה בברית התעופה SkyTeam. חברת התעופה הצ׳כית, שפועלת כיום באמצעות שני מטוסי איירבוס A320 ישנים, הודיעה לאחרונה על חכירה של ארבעה מטוסי איירבוס A220 לצי החברה, במטרה לבנות מחדש את רשת הטיסות של החברה שפשטה רגל בשנת 2021.

תגובה

Comments are closed.