בפסיקה של בית המשפט העליון הוחלט כי אין הצדקה לחייב את ממשלת ישראל להפעיל את סמכויותיה ולחייב את חברת אל על לטוס בשבת. 

בעתירה שהוגשה נגד שרת התחבורה, שר הביטחון, ממשלת ישראל וחברת אל על, ביקש העותר כי שרת התחבורה תחייב את אל על לפעול גם בשבת, תוך שימוש במניית הזהב שמחזיקה המדינה. אותה מנייה מאפשרת למדינה להתערב באופן הפעלת החברה במטרה לשמור על האינטרסים של המדינה, בהתייחס כמובן למקרים חריגים במיוחד כמו מצב החירום הנוכחי. בעתירה התבקש בית המשפט להורות על ״הפעלה מלאה של טיסות חברת אל-על בשבתות, לצורך הבאה מקסימלית של מטענים לישראל ושל תושבי ישראל המבקשים לשוב ארצה.״

בית המשפט העליון פסק אתמול (29.10) כי על סמך התשתית העובדתית והטיעונים שהובאו בתגובות לעתירה, לא נמצאה הצדקה לבקשה שהועלתה בעתירה.

תפוסה בטיסות אל על, כפי שהוצג בעתירה
תפוסה בטיסות אל על, כפי שהוצג בעתירה

בהחלטתם הסתמך חבר השופטים בראשותו של השופט נועם סולברג על טענות של המשיבים לעתירה, וכך קבע: ״צרכי מערכת הביטחון, ביחס להטסת מטענים וכוחות מילואים, קיבלו מענה עד כה, והצפי הוא שיוסיפו לקבל מענה הולם באמצעות הכלים העומדים לרשות מערכת הביטחון״. כמו כן, הסתמכו השופטים על הטענות של חברת אל על בדבר הירידה בביקוש, על סמך נתונים שהציגה אל על שמראה שבניגוד לתפוסה של 70-90% בשבוע הראשון ללחימה, בשבוע הגשת העתירה עמדה התפוסה על 30-66%.

תפוסה בטיסות אל על, כפי שהוצג בעתירה
תפוסה בטיסות אל על, כפי שהוצג בעתירה

בבית המשפט לא הסתפקו בכך וביקשו להמשיך לעקוב אחר מגמת הירידה בתפוסה ולוודא שהיא אכן נשמרת. בעדכון לתגובה של חברת אל על, נטען כי התפוסה ממשיכה להישמר באזור ה-48-68%. בפסק הדין ציינו השופטים כי ״אחוזי התפוסה במטוסים המגיעים לישראל אינם גבוהים, ישנם מקומות פנויים בטיסות המגיעות ארצה, וזאת גם בימים שבהם נרשמה ירידה מסוימת במספר הטיסות הנוחתות בישראל.״

לבסוף מציינים בפסק הדין את מדיניותה של אל על כפי שעולה מתגובתה לעתירה: ״ככלל, למעלה מארבעה עשורים אל-על אינה טסה בשבת ובחג, וזו מדיניות המגובה על-ידי המדינה, ומוכרת בחקיקה. מכל מקום, וזה העיקר לצורך העתירה הנדונה – אל-על פעלה ותוסיף לפעול גם בשבת, במצב של פיקוח נפש.״

ובשורה התחתונה, מציינים באל על כי לעת הזאת, אין צורך בהפעלת סמכויות המדינה בהתבסס על אותה ‘מניית מדינה מיוחדת’, לא למתן מענה לצורך בטחוני, ולא לכל צורך אחר. באל-על הודיעו כי הם ימשיכו לעמוד בקשר עם כלל גורמי המדינה וחברות אזרחיות הרתומות למאמץ המלחמתי, כדי לוודא את צרכי ההטסה; ושהם מתגברים, ויוסיפו לתגבר את טיסות החברה, לפי הצורך, ליעדים שיצריכו מתן מענה ייחודי.

בית המשפט כאמור קיבל את עמדת שרת התחבורה על בסיס הנתונים שהציגה אל על שלא לחייב את מדינת ישראל להפעיל את מניית הזהב השלה ולחייב את אל על לטוס בשבת.

תמונה: רועי ורון