כבר בתחילת המלחמה הודיעו חברות תעופה זרות רבות על כך שיפסיקו להפעיל טיסות מישראל, עד למצב שבו כיום פועלות בנתב״ג מספר מצומצם של חברות זרות. רוב חברות התעופה הזרות ממשיכות להאריך את ביטולי הטיסות שלהן לישראל עד כדי ביטול גורף עד סוף שנת 2023.

בדקנו מה היקף הפעילות של חברות התעופה הישראליות לעומת הזרות. את הבדיקה ביצענו באמצעות הנתונים של אתר flightradar24, שעלולים להיות מעט שונים מהמצב בפועל. לטובת הבדיקה הוצאנו את מספר הטיסות שהמריאו או נחתו בפועל בתל אביב ביום מסוים, בניכוי טיסות פרטיות.

ביום שני ה-30 באוקטובר המריאו מישראל סה״כ 67 טיסות, מתוכן אל על הפעילה 35 טיסות שמהוות 52% מהיקף הפעילות בנתב״ג (מתוך 48 טיסות מתוכננות). וזאת לעומת נפח פעילות של בין 20-25% של אל על בשגרה. ארקיע הפעילה 8 טיסות (לעומת 10 מתוכננות) וישראייר הפעילה 6 טיסות (לעומת 14 מתוכננות).

משמעות היא שסה״כ הפעילו חברות התעופה הישראליות 49 טיסות מתל אביב, שמהוות יותר מ-73% מכלל הפעילות בנתב״ג. בניכוי טיסות המטען, שהפכו תדירות למדי בנתב״ג, סה״כ הופעלו 56 טיסות מתל אביב, כך שחברות התעופה הישראליות הפעילו 87.5% מסה״כ הטיסות היוצאות.

בהיבט של טיסות נכנסות מיעדים שונים לנתב״ג, באותו יום נחתו סה״כ 66 טיסות, מתוכם 50 הופעלו על ידי חברות התעופה הישראליות, נתון שמהווה 75% מכלל הפעילות בשדה. אל על הפעילה 36 טיסות לישראל, ארקיע עם 8 וישראייר עם 6. בחישוב ללא טיסות המטען, הפעילו חברות התעופה הישראליות 86% מהפעילות בשדה התעופה.

גם בתחילת השבוע הנוכחי הנתונים נראים דומים. ביום ראשון ה-29 בנובמבר הפעילו חברות התעופה הישראליות 52 מתוך 71 הטיסות היוצאות מנתב״ג, יותר מ-73% מנפח הפעילות הכולל בשדה, כולל טיסות מטען. חברות התעופה הזרות שפעלו בימים אלו בנתב״ג הן סאוות׳ווינד (טורקיה), אוזבקיסטאן איירוייז, פליי דובאי, איתיחאד, רד ווינגס ו-TUS.

נדגיש כי תיתכן סטייה מסוימת בדיוק של הנתונים, שכן אינם הנתונים הרשמיים של רשות שדות התעופה או חברות התעופה. ועם זאת, המגמה הכללית ברורה ומצביעה שוב על החשיבות של חברות התעופה הישראליות לשימור החיבוריות של ישראל לעולם בעיתות משבר. העובדה שחברות התעופה הישראליות מפעילות אחוז חסר תקדים שעולה על 80% מכלל הפעילות בשדה היא משמעותית ביותר.

וכעת עם התמשכות הלחימה בחברות התעופה מדווחים על ירידות מהותיות בביקושים לטיסות. חברות התעופה הישראליות כבר הודיעו כי יפעלו לפתח את שירותי המטען שלהם כמענה לירידה בביקושים. חברת אל על הודיעה על הסבת מטוס 777 לתצורת מטען, ארקיע הודיעה על קו טיסות מטען לאילת, ווישראייר הודיעה גם היא כי קיבלה אישור להפעיל טיסות מטען במטוסי האיירבוס A320 של החברה.