כשחברת תעופה מבטלת טיסה, היא חייבת להחזיר לנוסעים החזר כספי מלא. אך לא הדבר כך כאשר הנוסעים הם אלו שרוצים לבטל את הטיסה, ובמצב כזה הם כפופים למדיניות הביטולים והשינויים שנלוותה לכרטיס הטיסה אשר רכשו. ברוב המקרים מדיניות הביטול תהיה קשיחה, משמע ללא אפשרות של החזר בגין ביטול. במצבים אחרים יהיה ניתן לבצע שינויים עד תאריך מסוים ובמקרים אחרים מדיניות הביטול תהיה גמישה יותר, כאשר יהיה ניתן לקבל החזר כספי מלא או חלקי בעקבות ביטול. אך יש מצב שבו אתם תהיו זכאים להחזר מלא* ללא תלות במדיניות כרטיס הטיסה אותו רכשתם. הזכאות הזו מתקיימת מתוקף חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 והיא תקפה רק לגבי עוסקים ישראלים, במקרה הנ”ל רק לגבי סוכני נסיעות ישראלים וחברות תעופה ישראליות.

המשמעות היא שאם הזמנתם כרטיס טיסה מחברת תעופה ישראלית, בהתקיים התנאים הבאים, אתם תוכלו לבטל את כרטיס הטיסה ולקבל החזר מלא, כאשר חברת התעופה רשאית לקזז מתוך ההחזר 5% מסכום העסקה או 100 שקלים, הנמוך מבינהם. והתנאים הם:

  1. העסקה בוצעה מרחוק, משמע אונליין או בטלפון.
  2. הביטול מתבצע בתוך 14 ימים מיום הרכישה ולא יאוחר מ 7 ימי עסקים מהיום בו הטיסה מתוכננת להמריא. לגבי אדם עם מוגבלות, אדם שמלאו לו 65 או עולה חדש, הביטול יכול להתבצע בתוך 4 חודשים מיום הרכישה ולא 14 ימים.

אם הביטול לא עומד בתנאים לעיל, הוא יהיה כפוף למדיניות הביטול כפי שהתקשרתם והסכמתם במועד ביצוע העסקה. במידה והכרטיס נרכש דרך חברת תעופה או סוכנות נסיעות זרה מדיניות הביטול הקובעת היא אך ורק זו המצוינת בעת ביצוע העסקה, שכן חוק הגנת הצרכן חל רק על עוסקים ישראלים.

באתר של אל על תוכלו למצוא טופס בקשה לביטול והחזר כספי לפי חוק הגנת הצרכן. באתר ארקיע ניתן למצוא את מדיניות הביטול והפרטים כאן. כמו כן בישראייר כל הפרטים אודות אפשרויות הביטול במקרה שבו חל חוק הגנת הצרכן כאן.

נזכיר שבמידה וחברת התעופה מבטלת את הטיסה, היא כפופה לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע”ב- 2012 ועליה להשיב לנוסע זיכוי כספי מלא, בנוסף לחובות נוספות בהתאם לסיטואציה.