לבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה בשבוע שעבר בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד חברת אל על בגובה של כ-96 מיליון ש״ח, כאשר במוקד התביעה טענה כי אל על הרעה את תנאי החברות במועדון הנוסע המתמיד תוך הצגת מצג שווא לפיו השינוי מיטיב עם חברי הקבוצה.

בכתב התביעה שהוגש לבית המשפט נטען כי בעת הצגת תכנית מועדון הנוסע המתמיד החדשה של אל על בחודש ספטמבר 2023, נטען כי התכנית החדשה מציגה שיפור בתנאי מועדון הנוסע המתמיד. בתוך כך, פורסם כי לנקודות הנוסע המתמיד יהיה תוקף בלתי מוגבל לכאורה, כל עוד ״נשארים פעילים״.

ולעומת זאת, התובעים טוענים כי מדובר בפועל בהרעה של התנאים שכן נקודות שנצברו בתכנית הישנה מקבלות תוקף של 18 חודשים. וזאת למרות שטרם השינוי, כל הנקודות היו תקפות לזמן בלתי מוגבלת בשימוש בכרטיס אשראי שמונפק על ידי המועדון וחברות האשראי או למשך 36 חודשים לנקודות שנצברו דרך רכישת שירותים מהנתבעת.

יוזכר, כי על פי תכנית המועדון החדשה, נקודות המועדון יקבלו תוקף חדש של 18 חודשים בכפוף לשימוש של מעל 5,000 ש״ח בכרטיס האשראי של המועדון (FLY CARD) או ביצוע טיסות עם אל על. על פי התובעים, לאור העובדה כי רק ל-350,000 איש מתוך 2.5 מיליון חברי המועדון יש כרטיס אשראי, השינוי מחייב למעשה את חברי המועדון להנפיק כרטיס אשראי, לשלם דמי חבר ולעשות בכרטיס שימוש בהיקף נרחב כך שהוא ״הופך למעשה ללקוח שבוי״.

עוד טוענים התובעים כי השינוי פוגע באוכלוסיות שאין ברשותן האפשרות או הצורך להוציא סכום של 5,000 ש״ח או הצורך לטוס עם אל על או בכלל, כמו לדוגמא אוכלוסייה של חיילים. בכתב התביעה מציג התובע מקרים קודמים של תביעות ייצוגיות נגד אל על בהן קבע בית המשפט המחוזי כי הנתבעת אינה רשאית לשנות, בדיעבד, ובואפן חד צדדי תנאי חברות במועדון תוך הרעה בנקודות או בזכויות שנצברו עד מועד השינוי התובע מציין כי ככל הידוע לו, הצדדים בתביעה זו הגיעו להסדר פשרה במסגרתו זוכו חברי הקבוצה בנקודות חברות מועדון נוספות כפיצוי.

נזכיר כי בחודש ספטמבר הציגה אל על תכנית מועדון נוסע מתמיד חדשה עם שינויים רבים ביחס לתכנית הישנה. מדובר בשינוי מהותי של התכנית, כאשר קשה לומר באופן חד משמעי האם מדובר בהטבה של התנאים לנוסעים שכן הוא מיטיב עם חלק מהנוסעים ופוגע באחרים.

כך למשל, לאחר השינוי כרטיסי בונוס (כרטיסי ״מתנה״) נמכרים בתמורה לנקודות בתוספת מיסים בלבד, לעומת נקודות בתוספת מזומן ומיסים בתכנית הישנה. בעוד אל על הציגה את השינוי הזה כחיובי עבור הנוסעים בשל הסרת רכיב המזומן, בפועל עלה המחיר של רכיב הנקודות בעבור רוב היעדים. במקרה הזה, מדובר בהטבה עבור נוסעים מתמידים שמחזיקים בכמות גדולה של נקודות ויעדיפו לשלם פחות על כל כרטיס, אך מרחיקה את כרטיס הבונוס עבור אוכלוסיות שמחזיקות במספר מועט של נקודות ומעדיפות להמשיך להוסיף חלק במזומן.

יצוין כי מדובר בשלב ראשוני מאוד של הגשת בקשה לתובענה ייצוגית ורק עצם קיום ההליך של תובענה ייצוגית, שיכול לארוך שנים, כפוף לאישור בית המשפט. בעדכון של אל על לבורסה אודות התביעה צוין כי ״החברה תלמד את הבקשה ותגיש את תגובתה לבית המשפט כנדרש.״