חברת ישראייר מודיעה כי היא בוחנת אפשרות לרכוש מטוס איירבוס A320 שכבר מופעל על ידי החברה.

ישראייר הודיעה אתמול לבורסה כי דירקטוריון החברה אישר התקשרות לצורך רכישת מטוס איירבוס A320 נוסף. המטוס המדובר כבר נמצאת ברשות ישראייר בחוזה חכירה אשר צפוי להסתיים במהלך שנת 2024. נכון לעכשיו אושר להעביר מכתב כוונות לא מחייב והרכישה תהיה כפופה לחתימה על הסכם מחייב, מפורט ומלא בתוך 30 ימים אשר יועבר לאישור על ידי דירקטוריון הצדדים.

מדובר בעסקה שמוערכת בסכום של כ- 25 עד 30 מ’ דולר. בהתאם למכתב הכוונות, ישראייר צפויה להעביר מקדמה על העסקה בסך של כ- 2 מיליון דולר. דירקטוריון החברה הסמיך את הנהלת ישראייר לבחון את האפשרויות למימון העסקה. ישראייר הודיעה כי היא רואה במהלך הזדמנות לשיפור הנתונים הכספיים ותזרים המזומנים של החברה במהלך שנת 2024. בישראייר מעדכנים כי החברה בחנה מספר חלופות לרכישת המטוס והגיעה למסקנה לאור האמור לעיל כי רכישת המטוס הינה הצעד הטוב ביותר.

נכון להיום מפעילה ישראייר 5 מתוך 6 מטוסי האיירבוס A320 שברשותה, ואחד נוסף נמצא בפעילות תחזוקה בלרנקה. זאת כאשר ארבעה מטוסים בצי ישראייר חכורים ושניים נמצאים בבעלות החברה. בדיווח של החברה לבורסה לא מצויין אילו מבין המטוסים החכורים נמצא במשא ומתן לרכישה.

נזכיר כי בדו״ח הכספי של החברה לרבעון השלישי של 2023, הודיעה החברה לא להתקדם עם הסכם לקליטת שני מטוסי איירבוס A320 נוספים לצי החברה. הנהלת החברה המליצה לדירקטוריון החברה, להמתין לסיום מצב המלחמה, ובהתאם למצב השוק, לאתר מטוסים חלופיים לחכירה ארוכת טווח במתכונת של חכירה יבשה.