היום אושרה במליאת הכנסת הצעת החוק שתאפשר הנפקת דרכונים ותעודות זהות באמצעות בקשה שתוגש באינטרנט, ללא נוכחות אישית ברשות האוכלוסין וההגירה.

בהתאם לחוק שאושר, שנקבע כהוראת שעה שתהיה תקפה לחצי שנה, אזרח בגיר מעל גיל 18 שיש בידו מסמך זיהוי ביומטרי ואשר טביעות אצבעותיו נשמרו במאגר הביומטרי, יוכל להגיש בקשה מרחוק, ולקבל לביתו מסמך זיהוי בעל תוקף של עד חמש שנים.

אפשרות זו מגיעה לאחר תקופה ארוכה של בעיות זמינות תורים להנפקת דרכונים בישראל שהגיעו בגלים, תחילה לאחר מגפת הקורונה, לאחר מכן סמוך מועד הענקת הפטור מויזה לארה״ב לבעלי דרכונים ביומטריים, ועכשיו ככה שעולה הביקוש בקרב ישראלים ליציאה לחו״ל.

תהליך הגשת בקשות מרחוק אושר כהוראת שעה לחצי שנה, וניתן יהיה להאריכו לתקופה נוספת של חצי שנה. במהלך תקופה זו מתכוונים במשרד הפנים לבחון את תוצאות הפיילוט ולקבל החלטות לגבי אפיון תהליכים של הנפקת תיעוד ביומטרי דרך האינטרנט לטווח הרחוק.

האפשרות החדשה תכנס לתוקף החל מתאריך ה-30.4.24, אז ניתן יהיה להגיש בקשות לדרכון מרחוק. חשוב לדעת כי התהליך יתאפשר לבני 18 ומעלה בלבד שכבר הונפק להם בעבר דרכון ביומטרי והוא פקע בחצי שנה האחרונה או שהוא בתוקף שנה קדימה. כמו כן, למי שבידו דרכון או תעודת זהות ביומטריים, שאישר שמירת טביעות אצבע במאגר בעת ההנפקה ההקודמת.

כמו כן, חשוב לדעת ש⁠הגשת בקשה תינתן רק למי שנמצא בישראל בזמן הגשת הבקשה וש⁠תעודת הזהות או הדרכון שיונפקו יהיו ביומטריים ובעלי תוקף לחמש שנים לכל היותר.

ממשק הזמנת הדרכון מרחוק טרם פורסם באתר רשות האוכלוסין, אך כשזה יעלה לאוויר נפרסם כאן הוראות מפורטות כיצד ניתן להזמין מרחוק.