בהמשך לגל ההתייקרויות בעולם התעופה לאור עליית מחירי הדלק, ככל הנראה גם חברת אל על תאלץ לייקר את מחיר כרטיסי הטיסה כדי לשרוד. סיבות נוספות לעליית המחירים הצפויה כוללות את התייקרות המסים והאגרות בנמל התעופה בן גוריון.

נכון לעכשיו, חברת אלעל מגדרת את הדלק הסילוני באחוזים נמוכים מאד בהשוואה לחברות תעופה אחרות. המשמעות של גידור היא האפשרות של חברת תעופה להבטיח מראש מחיר קבוע לדלק הסילוני לתקופה מסויימת. גידור באחוזים נמוכים חושף את חברת התעופה לתנדותיות במחירי שוק הדלק הסילוני, ולכן לזינוק במחירי הדלק בעולם תהיה השפעה גבוהה מאד על מצבה הכספי של חברת התעופה הישראלית.

כפי שדיווחנו בחדשות תעופה, חברות תעופה ברחבי העולם כבר העלו או הודיעו על העלאת מחירים בשל התייקרות הדלק (הן קוראות לתהליך היטל דלק)  ובהן חברת אייר פראנס/ק.ל.מ, דלתא וטאפ.

חברות תעופה נוהגות לגדר את מחירי הדלק הסילוני שהן רוכשות ובדרך כלל הדבר נעשה על פי הערכות של המחיר הממוצע הצפוי לחבית נפט בתקופה הגידור. ככלל הוצאות הדס״ל (דלק סילוני) מהוות מרכיב מרכזי בהוצאות תפעול של חברת תעופה ונעות בסביבות 35-30 אחוזים מסך ההוצאות. כל התייקרות במחירי הדלק משפיעה מיידית על הוצאות חברות התעופה וכפועל יוצא על רווחיות חברות התעופה.  לכן החברות נוקטות בצעדי הגנה נגד השינויים במחירי הדס״ל בעולם על ידי גידור מחיר עתידי.

על פי הדו״ח של חברת אל על לסיכום שנת 2021, נכון ליום 31 בדצמבר היו לחברה מספר התקשרויות, לצורך גידור מחיר הדס״ל, המכסות כ-21% מהתצרוכת שתוכננה לשלושת החודשים הראשונים של שנת 2022. זאת בהתאם לתחזית החברה ביחס להיקף הפעילות כפי שהיתה באותו מועד. לשם ההשוואה, קבוצת אייר פראנס מגדרת כ-60-70% מתצרוכת הדלק שלה לחודשים הקרובים.

ואולם איש בחברה, כמו גם בחברות תעופה אחרות בעולם לא ציפה כי רוסיה תפתח במלחמה שתגרום לזינוק במחירי הנפט וכי הדבר יביא לזינוק במחירי הנפט לרמות שלא נראו מאז שנת 2008. לשם השוואה, ב-3 בינואר 2022 עמד מחיר חבית נפט על 76 דולר, ב-8 במרץ  הוא הגיע ל-126 דולר, ירד ל-95 והיום הוא עומד על 111 דולרים לחבית.

בנוסף לזינוק במחירי הדלק, בחודש ינואר ייקרה רשות שדות התעופה את האגרות והמסים לחברות התעופה, כמו גם את מסי הנמל לנוסעים ב-10 אחוזים. מדובר באגרות עבור כל השרותים שחברות התעופה מקבלות. אולם בשל העובדה שאגרות אלה נקובות בדולרים והדולר זינק מתחילת השנה בכ-4.5 אחוזים, המשמעות היא שהמסים והאגרות לחברות התעופה התייקרו למעשה בקרוב ל-15%. התייקרות זו בנוסף להתייקרות מחירי הדלק, לא תאפשר לחברת אלעל לשרוד אם היא לא תייקר את התעריפים.

העלייה הצפויה במחירים תצטרף למחירים הגבוהים גם כך שכולנו נחשפנו אליהם בתקופה האחרונה בשל העלייה החדה בביקושים ובהחלט תורגש בכיס של הנוסעים.