חברת אל על הודיעה היום כי בשל צעדי התייעלות וחסכון צפוי בהוצאות אישר דירקטוריון החברה להעביר את משרדי המטה של החברה שנמצאים בניו יורק למיאמי, פלורידה. החברה מציינת כי להערכתה לא צפויות השלכות מהותיות על החברה בשל המעבר.

ואולם, בפרק הבאורים בדו״ח הרבעוני של החברה היא מציינת כי במהלך הרבעון הראשון של השנה ועד למועד פרסום הדו״חות הכספיים היו לחברה עסקאות עם גופים וגורמים אשר לבעל השליטה בחברה יש בהם ענין אישי ואשר הינן בגדר “עסקאות זניחות”. העסקאות כוללות התקשרות החברה עם מסעדת Tabernacle Steakhouse, מסעדה כשרה שנמצאת ברחוב 36 במנהטן, אשר נפתחה ביוזמתו ובבעלותו של קני רוזנברג בעל השליטה באל על. המסעדה נפתחה בדיוק לפני שנה בחודש מאי 2021. כמו כן, התקשרות של החברה בהסכם שכירות לבניין משרדים, אשר למר קנת’ ניל רוזנברג, דירקטור בחברה ואביו של בעל השליטה בחברה, יש בה ענין אישי. בניין המשרדים בו מדובר הוא הבנין במיאמי אליו החליטו בעלי השליטה להעביר את המטה שלהם מניו יורק.

החברה מציינת כי ההתקשרויות הנ”ל אושרו על ידי ועדת הביקורת ותגמול והדירקטוריון כ”עסקאות זניחות”, זאת לאחר סיווגן על ידי ועדת הביקורת ותגמול כהתקשרויות לא חריגות בהתאם לאמות המידה.

תגובה
  1. השאלה החשובה יותר היא למה החברה הזאת צריכה “מטה” מחוץ לישראל, אפשר לחשוב באיזה תאגיד גלובלי חובק עולם מדובר, בטח כמעט בסדר גודל של אינטל או מיקרוסופט… זה הרי פשוט סידור עבודה מפנק לכמה עובדים. אם זו הייתה חברה פרטית – זה לא היה מעניין, אבל היה חיה מכספי משלמי המסים.

Comments are closed.