חברת ישראייר מפרסמת היום עדכון אופטימי באשר לתהליך הרכישה של חברת התעופה הצ׳כית Smartwings.

בחודש מרץ האחרון הודיעה חברת ישראייר על על התקדמות המשא ומתן לרכש חברת התעופה הצ׳כית Smartwings. בהודעה שפרסמה היום ישראייר בבורסה היא מודיעה כי היא קיבלה ״אינדיקציה חיובית מבעלי מניות Smartwings לגבי התקדמות חברת הבת בעסקה לרכישת השליטה ב-Smartwings״.

בהודעותיה הקודמות של ישראייר לבורסה היא הדגישה כי ככל הידוע לה, הצעתה היא אינה ההצעה היחידה אשר הוגשה במסגרת המכרז לטובת רכישת חברת Smartwings. בהודעה היום הושמטה ההערה הזו ונכון לעכשיו לא ידוע האם המשמעות של הסרת ההערה הנ״ל היא שישראייר נותרה המתמודדת היחידה במכרז.

עם זאת, בישראייר מדגישים גם הפעם כי אין בידיהם את האפשרות להעריך את סיכויי הצלחת חברת הבת בעסקה לרכישת השליטה בחברת Smartwings.

בעדכון הקודם של ישראייר לבורסה היא פרטה אודות המורכבות שבעסקה כאשר 51% מההון המונפק והנפרע של Smartwings מוחזק על ידי חברות הנמצאות בהחזקתם של אנשי עסקים פרטיים (מר רומן ויק ומר איזי שימאני), המהווים דבוקת שליטה. זאת כאשר 49% נוספים מוחזקים על ידי חברות המוחזקות, בשרשור סופי, על ידי משרד הכלכלה של סין.

כזכור, ישראייר הודיעה לפני מספר חודשים על השתתפות במכרז לרכישת חברת התעופה הצ׳כית סמארטווינגס. ברשות קבוצת סמארטווינגס 37 מטוסים בעיקר ממשפחת מטוסי בואינג 737 ביניהם דגמי מקס-8, 800 ו-700.  חברת סמאטרווינגס מחזקה בבעלות חלקית על חברת התעופה Czech Airlines ויש לה חברות בת בפולין, הונגריה וסלובקיה.

בגין רכישת המניות ו/או האם הצדדים יעמדו במלוא התנאים המתלים עליהם יוסכמו לטובת השלמת העסקה ו/או האם יתקבלו מלוא האישורים הרגולטורים והאישורים הנדרשים מצדדים שלישיים אחרים לטובת השלמת העסקה, ו/או האם חברת הבת תשלים את גיוס ההון הנדרש לעסקה, ככל והאמור יידרש, וכיו”ב.

תגובה
  1. איך ישראייר מגייסת סכום לרכישת כמות שכזו של מטוסים ( גם אם בזול) ?

Comments are closed.