לבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה בשבוע שעבר בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד חברת אל על ומועדון הנוסע המתמיד בגובה של כ-800 מיליון ש״ח. במוקד התביעה הטענה כי אל על ״מוחקת״ את היהלומים המשמשים לקביעת מעמד היוקרה של הנוסעים אחת לשנה.

בכתב התביעה שהוגש לבית המשפט נטען כי אל על ומועדון הנוסע המתמיד ״מוחקים״ את יתרת היהלומים שאותם צבר חבר מועדון במועד שבו היא בוחנת את זכאותו למעמד וזאת למרות שאותם יהלומים הנם ״נכס בעל ערך כלכלי שבגינו אל על התעשרה היטב מכספם של חברי המועדון״, כלשון כתב התביעה. זאת, ללא עיגון בתקנון המועדון, ולטענת התובעים תוך שאל על ״אינה מגלה לחברי המועדון כי היא פועלת כאמור״.

הקבוצה שנפגעה מכך, הוגדרה בכתב התביעה כ״כל חבר מועדון הנוסע המתמיד שבמועד בחינת מעמדו (בין אם מעמדו הועלה, נשמר או הורד) מחקה לו מי מהנתבעות מחשבונו יהלומים ו/או נקודות למעד מעבר למספר היהלומים/הנקודות שנדרש למעמדו החדש וזאת בתקופה שתחילתה 7 שנים טרם הגשת התובענה ועד לאישור התובעה כייצוגית״.

אפשר להעריך כי מדובר בחלק גדול למדי מחברי המועדון, למעשה כל חבר מועדון שרכש כרטיס אל על בתקופה הנדונה. כך, מעריך התובע בכתב התביעה כי בשנה האחרונה מחקה אל על יהלומים בהיקף כולל של כ-650,000,000, אותם הוא מעריך בשווי של כ-65 מיליון דולר. סה״כ, למשך 7 שנים מעריך התובע את הנזק ב-1.6 מיליארד שקל, כאשר על פי כתב התביעה הוחלט להעריך את הנזק ב״אופן שמרני״ ב-800 מיליון שקל.

התובע דורש להשיב לחשבונות חברי הקבוצה את היהלומים ו/או הנקודות שנמחקו מחשבונם ולהורות לחברה לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהנטען בכתב התביעה, באמצעות נתונים שאל על תספק לשם חישוב הנזק ולבסוף כמובן גם גמול לתובע ושכר טרחה לבאי כוחו.

נזכיר, כי בתכנית הנוסע המתמיד החדשה של אל על שנכנסה לתוקף בחודש ספטמבר האחרון הוצג קונספט חדש של צבירת ״יהלומים״. היהלומים נצברים בטיסות וברכישות של הנוסע בכרטיס אשראי FLY CARD והם משמשים לקביעת מעמד היוקרה של הנוסע. היהלומים משמשים אך ורק לקביעת מעמד הנוסע וזאת לעומת הנקודות הרגילות שצובר הלקוח ומשמשות למימוש הטבות כמו כרטיס טיסה ״בונוס״. בתחילת השנה כבר הוגשה תביעה ייצוגית נוספת וכללית יותר נגד אל על ומועדון הנוסע המתמיד, בטענה להרעה בתנאי המועדון בתכנית החדשה.

על מנת לקבלת מעמד יוקרה נדרש לצבור יהלומים כלהלן: לטובת מעמד כסף נדרש 3,000 יהלומים, לזהב 6,000, לפלטינה 12,000 ולטופ פלטינה 28,000. ככל שהנוסע במעמד גבוה יותר הוא זכאי ליותר הטבות כמו כניסה לטרקלין עסקים, תורי בידוק ייעודיים, כבודה נוספת, שדרוג מחלקה בטיסה ועוד.

לטענת התובעים, אל על הגדירה יום אחד בשנה שבו היא בוחנת את הזכאות של הנוסע למעמד ובאותו מועד ״מוחקת״ את כל היהלומים שנצברו לנוסע עד אותו מועד ולא רק את החלק הנדרש לו לצורך שימור מעמדו.  כך מביא התובע דוגמא אישית, במסגרתה צבר 8,561 יהלומים נכון ליום בחינת המעמד שלו על ידי אל על. במועד זה מחקה אל על את כל היהלומים שהיו בחשבונו, למרות שעל מנת לשמר את מעמד הזהב של הנוסע נדרשו 6,000 יהלומים בלבד. לשיטת התובע, אל על נדרשת להשאיר בחשבונו 2,561 יהלומים אשר ישמשו אותו במועד בחינת המעמד הבא.

עוד נטען בכתב התביעה כי אל על ומועדון הנוסע המתמיד פעלו נגד תקנון המועדון, שלטענתו אינו מאפשר להם לעשות זאת ובכך גרמה לו נזק כלכלי. כך מציין התובע כי במידה וידע ש-2,561 יהלומים ימחקו מחשבונו, הוא היה מפסיק לצבור באופן אקטיבי נקודות לאחר שהגיע ל-6,000 נקודות ועובר לצבור נקודות במועדונים אחרים שבהם הוא חבר, או לחלופין לטוס עם חברות תעופה אחרות. בהקשר זה מדגיש גם כי 2,561 נקודות שוות ערך להוצאות בהיקף של כ-200,000 ש״ח שהוציא בכרטיס האשראי FLY CARD פרימיום שבבעלותו.

חשוב להגיד שמדובר בשלב ראשוני למדי ועצם ניהול הליך התביעה טעון אישור בית המשפט.

ממועדון הנוסע המתמיד נמסר בתגובה: ״החברה תלמד את הבקשה לתביעה ותגיש את תגובתה לבית המשפט כנדרש״.