בהודעה לבורסה מהיום מעדכנת חברת ישראייר על התקדמות המשא ומתן לרכש חברת התעופה הצ׳כית Smartwings.

קבוצת ישראייר מעדכנת כי ״עודכן הליך העסקה מהליך מכרזי להליך מעין מכרזי״ כך שחברת התעופה ישראייר מנהלת משא ומתן עם בעלי מניות חברת Smartwings לגבי תנאי העסקה במטרה להגיע להסכמה מלאה עם כל בעלי מניות Smartwings לגבי תנאי העסקה. בישראייר מציינים כי הצדדים מנהלים משא ומתן מאומץ מתוך מטרה להגיע להסכמות בדבר תנאי העסקה, באופן אשר יאפשר את חתימת הצדדים על מזכר הבנות מחייב, אשר ככל וייחתם, אזי הצדדים יפעלו לחתימה על הסכם במחייב.

בתוך כך, מתארים בישראייר את המורכבות שבעסקה כאשר 51% מההון המונפק והנפרע של Smartings מוחזק על ידי חברות הנמצאות בהחזקתם של אנשי עסקים פרטיים (מר רומן ויק ומר איזי שימאני), המהווים דבוקת שליטה. 49% הנוספים מוחזקים על ידי חברות המוחזקות, בשרשור סופי, על ידי משרד הכלכלה של סין.

גם עתה מדגישים בישראייר כי ככל הידוע להם, ההצעה של ישראייר אינה ההצעה היחידה אשר הוגשה במסגרת המכרז לטובת רכישת חברת Smartwings ואין בידי החברה ו/או חברת הבת את האפשרות להעריך בשלב זה את סיכויי הצלחתה בתהליך, שהוערכו בעבר בכ-50% בלבד.

כזכור, ישראייר הודיעה לפני מספר חודשים על השתתפות במכרז לרכישת חברת התעופה הצ׳כית סמארטווינגס. ברשות קבוצת סמארטווינגס 37 מטוסים בעיקר ממשפחת מטוסי בואינג 737 ביניהם דגמי מקס-8, 800 ו-700.

במקביל, נפרדה החברה רשמית ממטוסי ה-ATR שלה, קלטה מטוס איירבוס A320 שישי וכבר בוחנת אפשרות להוספת מטוסים נוספים מדגם זה לצי.