חברת התעופה הלאומית של רוסיה אירופלוט מודיעה כי רכשה שמונה מטוסי איירבוס A330 מחברות השכרה זרות. הרכישה התאפשרה ככל הנראה למרות הסנקציות הכבדות על רוסיה בשל החרגה בסנקציות המאפשרת רכישה של מטוסים בסוף חוזה ההשכרה.

חברת התעופה לא ציינה מה מספרי הרישום של המטוסים שנרכשו כמו גם מאילו חברות השכרה. מדובר כנראה בצעד נואש של שני הצדדים. מחד, ניסיון רוסי לרכוש מטוסים שיהיו בסכנה נמוכה להחרמה מחוץ למדינה. ומאידך ניסיון של חברות ההשכרה להחזיר לעצמן לפחות חלק קטן מסכומי ענק שהן הפסידו בעקבות קרקוע הטיסות הבינ״ל ברוסיה במטרה להימנע כרגע מהחזרת מטוסים בבעלות זרה.

כזכור, חברות השכרת מטוסים, אירופאיות בעיקר, נפגעו משמעותית מהסנקציות על רוסיה. בעוד החברות חוייבו לסיים את חוזי ההשכרה שלהם עם חברות תעופה רוסיות. חברות התעופה הרוסיות, בסיוע הממשל ברוסיה, בחרו לא רק שלא להחזיר את המטוסים אלא אף לתת להם מספר רישום מקומי חדש בניגוד לנהלים הבינ״ל.

כך, מטוסים בשווי של כ-10 מיליארד דולר מוחזקים ברוסיה הרחק מבעליהם החוקיים, כרגע בלי אפשרות קונקרטית להטיס אותם מחוץ למדינה מחשש להחרמת מטוסים.

מאז כניסתן לתוקף של הסנקציות האירופאיות, ממשלת רוסיה הנחתה את חברות התעופה הרוסיות לטוס מחוץ למדינה אך ורק עם מטוסים בבעלות רוסיה מלאה. כך התמקדו חברות התעופה הרוסיות בשימוש במטוסי סוחוי סופרג׳ט 100 מתוצרת רוסית, כולל בטיסות לת״א. עם זאת, במקרים בהם נדרש מטוס גדול יותר, חברת אירופלוט נעזר במספר מוגבל של מטוסי A330. כעת נראה כי החברה רוצה להגדיל את מספר מטוסי האיירבוס שבבעלותה במטרה להרחיב את רשת הטיסות.

ע״פי אתר ch-aviation, לחברת אירופלוט 12 מטוסי איירבוס A330-300. עשרה מהם חכורים מחברות השכרת מטוסים באירלנד.

עוד לאחרונה הושעתה חברת אירופלוט (בהסכמה) מברית התעופה SkyTeam, בהמשך להשהייה גם כן בהסכמה של חברת S7 הסיבירית מברית Star Alliance.